Medezeggenschapsraad

In de MedezeggenschapsRaad (MR) praten ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de organisatie van MET Praktijkonderwijs. Denk hierbij aan belangrijke zaken als: verbeteringen in het onderwijs, het zorgplan van het  samenwerkingsverband van het Voortgezet Onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders meehelpen in het onderwijs, afstemming met de Raad van Toezicht en andere activiteiten.

Activiteiten
De MR komt tenminste 5 maal per schooljaar bijeen. De MR kan één of meer deskundigen uitnodigen om mondeling of schriftelijk advies te krijgen.

Samenstelling
In de MR van MET zitten vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Onze MR bestaat uit 6 leden, 3 ouders en 3 personeelsleden. Eerlijk verdeeld dus.

Leden
Voorzitter: Joan Oostendorp (personeelslid)
Secretaris: Stefan Fleuren (personeelslid)
Inge Sleurink (personeelslid)
Angèle van den Heuvel (ouder)
Peter van Gaalen (ouder)
Suzanne Musters (ouder)

Contact

Koetshuislaan 1
5146 BA Waalwijk
Bellen: (0)416 33 34 16