Extra ondersteuning 

Het interne ondersteuningsteam (IOT) binnen MET Praktijkonderwijs bestaat uit een ondersteuningscoördinator en orthopedagoog. Dit interne ondersteuningsteam is dagelijks aanwezig. Verder is er sprake van een breed ondersteuningsteam waar een beroep op kan worden gedaan. Het brede ondersteuningsteam bestaat naast de orthopedagoog en ondersteuningscoördinator (IOT) uit de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts vanuit de GGD en een orthopedagoog met diagnostische bevoegdheid vanuit De Kracht.

In samenspraak met ouders wordt indien nodig bepaald welke ondersteuning nodig is voor de betreffende leerling en of dit binnen of buiten de school georganiseerd kan worden. We onderscheiden binnen de ondersteuning vier ondersteuningsniveaus:

  • basisondersteuning (ondersteuning in de eerste lijn)
  • extra ondersteuning in de school (ondersteuning in de tweede lijn)
  • externe ondersteuning verbonden aan de school (ondersteuning in de derde lijn)
  • externe trajecten deels of geheel georganiseerd buiten de school (ondersteuning in de vierde lijn). 

We werken daarnaast nauw samen met allerlei zorgpartners. Voor meer informatie zie ons SchoolOndersteuningsPlan (SOP). 

Contact

Koetshuislaan 1
5146 BA Waalwijk
Bellen: (0)416 33 34 16