LEREN IN DE ECHTE WERELD

Praktijklessen vormen de kern van ons onderwijs. De praktijklessen bevatten maximaal 12 leerlingen. Dit om elke leerling de aandacht te kunnen geven die hij/zij verdient. In relatief kleine groepen zijn de vakdocenten in staat om de basisvaardigheden aan te leren en de leerlingen te interesseren voor hun vakgebied.

In de onderbouw willen we onze leerlingen zoveel mogelijk kennis laten maken met de verschillende praktijkrichtingen, zodat zij ontdekken en ervaren waar hun krachten, passie en wensen liggen. We willen onze leerlingen laten leren in de echte wereld door middel van groepsstages, individuele stages, levensechte opdrachten en uitstapjes buiten de deur.

Wanneer een leerling een passie heeft, welke buiten het aanbod van onze school ligt, proberen we hieraan  tegemoet te komen door maatwerk te leveren binnen de mogelijkheden die we hebben, maar ook binnen de mogelijkheden van de leerling.

Praktijkvakken

  • Zorg en welzijn
  • Retail
  • Transport en logistiek
  • Horeca en voeding
  • Constructie
  • Bouwen, wonen en onderhoud
  • Groen

Zorg en welzijn

Retail

Horeca en voeding

Groen

Bouwen, wonen en onderhoud

MET Praktijkonderwijs Waalwijk maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.

Contact

Koetshuislaan 1
5146 BA Waalwijk
Bellen: (0)416 33 34 16