Close

Over ons

Op onze school, in Waalwijk, leer je met je handen om jezelf verder te ontwikkelen in een technisch of dienstverlenend beroep. Jouw eigen interesses en passie zijn daarbij het uitgangspunt.

 

Er wordt weliswaar onderwijs gegeven aan leerlingen met belemmeringen in de ontwikkeling, maar de kracht van de leerling staat voorop. MET wil haar leerlingen graag perspectief geven op een geschikte arbeidsplek en op een volwaardige plaats in de maatschappij.

 

Dit doen we op maat en met elkaar.

 

Elke leerling telt!

Schoolinformatie

Met praktijkonderwijs heeft een bijzonder onderwijsconcept met een 10-tal uitgangspunten:
 1. Leren in de echte wereld
 2. Persoonlijk Leerplan
 3. Authentieke beoordeling
 4. Kleine, overzichtelijke organisatie
 5. Elke leerling telt
 6. Passende, veilige schoolcultuur
 7. Leiderschap met voorbeeldgedrag
 8. Betrokkenheid van ouders
 9. Loopbaanondersteuning
 10. Professionele ondersteuning van docenten
Bij MET hanteren wij verschillende leerroutes
 • Een veilige route voor leerlingen die zich minder makkelijk kunnen handhaven tussen de leeftijdsgenoten (tussenvoorziening informatie)
 • Een Reguliere route voor Praktijkonderwijs, de hoofdstroom van ons onderwijs.
 • Schakelroute voor leerlingen die zich ontwikkelen op theoretisch gebied en via een begeleid traject uitstromen naar het VMBO met leerwegondersteuning. (uitgebreide informatie)
MET voert een bijzonder onderwijsconcept. Het Big Picture Learning concept valt het meest eenvoudig te verklaren door de persoonlijke coaching die elke leerling krijgt. De persoonlijke coach van de leerling vormt de gehele onderbouw of bovenbouwperiode de spil van de begeleiding naar leerling, ouders en stagebegeleiders.
Na één jaar onderwijs weten we uit observaties en coachingsgesprekken met ouders en leerling meestal welke interesses de leerling heeft, welke passie een leerling nastreeft. Vaak is al duidelijk of de leerling kiest voor een technisch beroep of juist een dienstverlenend beroep. Deze keuzes worden zorgvuldig begeleid naar de 2e leerfase en vervolgd in verscheidene leerroutes in de bovenbouw.
Deze sector is oriënterend van aard. Samen met de leerling wordt er gezocht naar zijn of haar interesses en kwaliteiten. Leerlingen worden uitgedaagd om zich te presenteren. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? De basisvaardigheden worden geoefend in de 2e fase, nadat de eerste grote keuze is gemaakt. De ouders en leerling krijgen na deze 2 jaar een uitstroomprognose, uitgaand van de mogelijkheden van de leerling.
De leerling bouwt in zijn eigen tempo verder aan de route die is uitgestippeld. Leerstof wordt op basis van passie en interesse in een persoonlijk leerplan weergegeven. De leerling maakt de keuzes, in overleg met de coach en de ouders. Alle energie zal worden ingezet om het beoogde prognose haalbaar te maken.
Een goede individuele ondersteuning voor onze leerlingen vraagt een professionele aanpak. Dagelijks functioneert er een zorgteam om de leerlingen, de coaches én de docenten in de uitvoering te ondersteunen. Ambulante begeleiders, een schoolmaatschappelijk werker, een schoolpsycholoog, een orthopedagogoog, een logopediste, vormen een basis van deskundig handelen gekoppeld aan het persoonlijk ontwikkelingsplan van de leerling. Ook worden er in samenwerking met instellingen buiten de school trainingen binnen de school verzorgd, o.a. op het gebied van sociale vaardigheid, weerbaarheid, faalangstreductie, agressiereductie (remweg).
Samenwerkingsverband VO De Langstraat (swv 30.09) Het SWV VO De Langstraat is een stichting opgericht door de besturen van de scholen in De Langstraat en het Land van Heusden en Altena en de besturen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te Tilburg en 's-Hertogenbosch.
Meer informatie over het aanmelden van een leerling en onderzoek naar mogelijke plaatsing in verband met extra ondersteuning of verwijzing.
Ben je een gemotiveerde en geïnteresseerde student die zichzelf wil ontwikkelen? Dat kan bij MET Praktijkonderwijs Waalwijk! Het is een uitdagende en gevarieerde stage waarbij je je eigen ontwikkeling kunt sturen en je stage naar eigen inzien, in overleg, kan indelen. Hierdoor is de stage passend bij jouw ontwikkeling. Voor meer informatie kun je de folder downloaden en/of contact opnemen met MET Praktijkonderwijs Waalwijk.  
Om in aanmerking te komen voor een plaats op MET moet een beschikking worden afgegeven. De aanvraag hiervoor wordt door de school verzorgd namens de ouders.   De Regionale Verwijzingscommissie (RVC) verzorgt beschikkingen voor alle leerlingen uit de regio Midden Brabant die in aanmerking kunnen komen voor Praktijkonderwijs of voor leerweg ondersteuning binnen het VMBO.  
De theorievakken ondersteunen de praktijkvakken en worden in thema of projectvorm in samenhang aangeboden. Zo realistisch mogelijk, naarmate de leerling zich ontwikkelt steeds zelfstandiger en op basis van eigen passie en keuzes. De echte wereld vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Zo vormt de leerling uiteindelijk zijn eigen route binnen het Praktijkonderwijs.
Zo’n 50% van onze leerlingen stroomt uit naar het bedrijfsleven, voornamelijk naar productiewerk.   Zo’n 30-40% is in staat om MBO te volgen, vaak op grond van de richting die reeds binnen het Praktijkonderwijs gevonden is. De route wordt als het ware afgemaakt. Niveau 1 en in mindere mate niveau 2 zijn haalbaar.   De overige 15 % van de leerlingen zijn het best op hun plek binnen de sociale werkvoorziening en soms ook bij dagbesteding.
Een nieuwe schoolbus voor MET Praktijkonderwijs Waalwijk Bedrijven en organisaties in de regio Waalwijk zijn benaderd met het verzoek een nieuwe bus voor de school te sponsoren. Dankzij die bus kunnen nog meer leerlingen buiten de school praktijkervaring op doen.   Waarom een gesponsorde schoolbus? Om de aansluiting op de praktijk zo optimaal mogelijk te maken, hebben we goed vervoer nodig. Dagelijks zijn we onderweg naar stageplaatsen en werkzaamheden die voor de ontwikkeling van onze leerlingen van groot belang zijn. Ook halen we werk naar de school toe. Hoe meer we kunnen leren in en van de echte wereld, hoe beter.   Dubbel voordeel Voor de school is het niet mogelijk zomaar een goed vervoersmiddel aan te schaffen. De firma Fonds Werving Zuid Nederland heeft met de opbrengsten van reclameteksten nu een nieuwe personenbus beschikbaar gesteld. Voor de adverteerders betekent reclame op de bus een grotere naamsbekendheid. De bus rijdt namelijk door heel de Langstraat regio.   Voor MET Praktijkonderwijs Waalwijk betekent de steun van het bedrijfsleven dat we weer meer kunnen doen voor onze leerlingen. Een mooie erkenning van ons werk.   Dankbaar De school is de deelnemende organisaties en bedrijven zeer dankbaar. Hun namen staan vanaf nu met trots op onze website. Een geweldig resultaat!
 • Rivvo Transport
 • De Rooij Milieutechniek
 • FEK Metaal
 • Huib van Hemert bestrating en grondwerk
 • Autobedrijf "De Haven"
 • Paulides B.V.
 • Bosch Sprang Thermoformtools
 • Breman Zuid
 • Pro-Patria
 • Mee Brabant Noord
 • Shell Beerens Tank- & Wascentrum
 • Van Wijlen Infra & Cultuurtechniek
 • Bogers Dakpannenhandel
 • Schalken Autoschade