Close
26 augustus 2020

Werken en leren

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Leerlingen in de bovenbouw kunnen deelnemen aan de Entreeroute voor de lessen Nederlands en rekenen/wiskunde. V.a. fase 3 worden zij in staat gesteld om aan de eisen van de Entree-opleiding te kunnen voldoen voor deze vakken. Deze pré-Entree-route is bedoeld voor leerlingen die de mogelijkheid tonen om door te stromen naar de Entree-opleiding in de 5e leerfase. Mogelijkheid en motivatie staan centraal! Een entree-commissie besluit op grond van de getoonde mogelijkheden in Fase 4 welke leerlingen kunnen doorstromen. Indien de leerling voldoende mogelijkheden heeft, wordt een voorlopig studieadvies afgegeven. Deze wordt na 4 maanden omgezet in een bindend studieadvies. 

Indien de Entree-opleiding niet met succes kan worden gevolgd, heeft dit mogelijk ongewenste gevolgen voor de leerling. Dringend adviseren we u om hierover tijdig contact op te nemen met dhr. Van Nieuwburg (decaan).   

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen