Close
26 augustus 2020

Welkom op MET

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Uw zoon / dochter of pupil is toegelaten* tot MET, de school voor Praktijkonderwijs. Gefeliciteerd!

U heeft voortgezet onderwijsschool gevonden waar de praktijk centraal staat.  Nederland biedt een goede toekomst voor praktisch ingestelde mensen en u wilt dat uw zoon of dochter zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk gaat ontwikkelen en benutten. 

MET Praktijkonderwijs Waalwijk onderscheidt zich van andere vormen van voortgezet onderwijs door de benadering van de leerling. De school is klein en overzichtelijk. We kennen alle leerlingen bij naam en hebben direct contact. We stemmen maximaal op uw zoon / dochter af. Ondersteuning op maat is de kracht van onze school.  

Het doel is alle leerlingen op te leiden tot arbeid, wegwijs te maken in het dagelijks leven van wonen, werken en recreëren. Veel nadruk wordt gelegd op een groeiende zelfstandigheid, verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en sociale vaardigheid. Het stimuleren van de eigenwaarde is daarbij een belangrijk aangrijpingspunt. We maken de leerling sterk om met vertrouwen aan de eigen toekomst te werken. Kortom: sterk naar werk!  

Wij zijn blij met uw vertrouwen in onze school voor Praktijkonderwijs. Wij hebben uw hulp en samenwerking nodig om uw zoon of dochter en dus onze leerling, een volwaardige plaats in de maatschappij te geven. In de schoolgids laten we u zien wat dit voor de jongeren en de ouders betekent.  
 
*Er is een toelatingsverklaring voor Praktijkonderwijs nodig. Deze wordt voor de zomervakantie verstrekt door de Advies Commissie Toewijzing (ACT) namens het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat. *Er is een toelatingsverklaring voor Praktijkonderwijs nodig. Deze wordt voor de zomervakantie verstrekt door de Advies Commissie Toewijzing (ACT) namens het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat.

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen