Close
26 augustus 2020

Video- en audio-coaching

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Enkele van onze medewerkers zijn opgeleid om collega’s te coachen met video-of audio-opnames. Het doel is om de kwaliteit van het lesgeven te blijven verbeteren en/of om leerlingen te steunen in hun deelname aan lessituaties. Soms zal men in de klas komen om de leraren te filmen. Het is onvermijdelijk dat daar soms ook leerlingen op staan. De audio- of video-opname is echter alleen voor gebruik binnen de school. Niet alleen collega’s worden ondersteund bij de uitvoering van hun werk, ook de leerlingen ervaren wat coaching is. In de bovenbouw zal er aandacht worden besteed aan coaching van leerlingen bij het uitvoeren van hun eigen  Persoonlijk Leerplan. De coaches worden op hun beurt gecoacht bij het ondersteunen van de leerlingen. De leerling maar ook de ouders spelen daarbij vanaf het eerste begin een belangrijke rol in.  

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen