Close
23 december 2022

Verzuim

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Verzuim bij leerlingen wordt streng gevolgd door de overheid. DUO stelt u als ouders en de school verantwoordelijk voor een juiste registratie van het verzuim. De GGD ondersteunt met het project M@zzl de school om het ziekteverzuim zoveel mogelijk terug te dringen. De volledige regeling voor (ziekte-)verzuim kunt u opvragen bij de administratie.

Als de school geen bericht van afmelding krijgt, wordt de leerling als ongeoorloofd afwezig genoteerd en wordt dit gemeld aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente waar de leerling woonachtig is. De ouders worden dan samen met de leerling uitgenodigd voor een gesprek met deze ambtenaar. Onze school ondersteunt uiteraard het leerplichtbeleid van de gemeente Waalwijk: www.waalwijk.nl (zoek op leerplicht).

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen