Close
26 augustus 2020

Veiligheid

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Om de leerlingen veilig te laten werken én te leren omgaan met de veiligheidseisen in diverse branches zijn  afspraken gemaakt. Hier wordt door het team op toegezien. 

Verplichte kleding en schoeisel in de vaklokalen

Leerlingen van de 1e fase en Veilige Route (coachclub geel), dragen in de vaklokalen van sector techniek een werkjas en  zonodig veiligheidsoverschoenen (door de school beschikbaar gesteld). Zonder deze beschermingsmiddelen mogen leerlingen de vaklokalen in sector techniek NIET betreden. Alle leerlingen dragen gesloten en stevige schoenen in de vaklokalen. 

Leerlingen vanaf de 2e fase die les in de sector techniek volgen, dragen in de 
vaklokalen een overall of een werkbroek met werktrui en veiligheidsschoenen;  
De leerlingen schaffen dit zelf aan. 

Leerlingen vanaf de 2e fase die dienstverleningslessen volgen, dragen in de 
vaklokalen de  voorgeschreven kleding. 

Veiligheids- en hygiëne afspraken voor de vaklokalen techniek en diensten

Bij het betreden van de vaklokalen dragen de leerlingen geen: ringen en oorbellen (groter dan een knopje) en worden de telefoons opgeborgen in de kluisjes of in de telefoonzakken aan de wand. Tasjes worden niet onder de werkkleding gedragen en kunnen worden opgeborgen in de kluisjes. Lange haren worden in een staart gebonden. Om vieze handen / nagels te voorkomen worden, op verzoek van de leerling, werkhandschoenen door de school beschikbaar gesteld. Op sommige werkplekken zijn veiligheidshandschoenen verplicht. De school zorgt hiervoor. De werkplek wordt na afloop van de les door leerlingen opgeruimd en schoongemaakt. Gereedschappen worden opgeruimd. 

Verkeer en veiligheid – Brabants Veiligheidslabel (BVL) en VCA

In samenwerking met de gemeente Waalwijk en andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs wordt er in de gehele provincie Noord-Brabant aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen. Verkeersopvoeding blijft een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Behalve verkeersregels wordt er met name aandacht besteed aan het gedrag in het verkeer en de betekenis hiervan voor de jongere zelf en de medeweggebruikers. 
 
Met autorijschool Bax is er op school de afgelopen jaren een uitstekende samenwerking opgebouwd om de leerlingen te ondersteunen bij het verkrijgen van een bromfietscertificaat voor 16-jarigen, tegen betaling van een gereduceerde prijs. Deze cursus ondersteunt bij het behalen van het theoriecertificaat als onderdeel van het bromfiets rijbewijs.  

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen