Close
26 augustus 2020

Scheidingen

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Een goed contact tussen ouders en de school is van belang als ouders in een scheiding terecht komen. De ontwikkeling van de jongere is een verantwoordelijkheid die we samen met ouders delen. Dit geldt zeker voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zoals in het Praktijkonderwijs. Beide ouders hebben bij scheiding recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kind. Dat recht blijft ook na een echtscheiding bestaan, ook wanneer één ouder niet meer belast is met het ouderlijk gezag of wanneer de ouder geen omgang meer heeft met het kind. In het onderstaande kader een kopie van de wettekst hierover. Als u dit overkomt nodigt de school beide ouders uit voor informatie-uitwisseling over de leerling. Indien beide ouders geen gelegenheid hebben om tegelijk op school te zijn, zal de school zorgdragen voor een schriftelijke informatievoorziening naar de ouder die niet aanwezig kan zijn. Voorwaarde is dat de adresgegevens bij de school bekend zijn. Indien het op prijs gesteld wordt, kan telefonisch contact worden opgenomen met de school voor toelichting op de toegezonden gegevens. De algemene informatie voor alle ouders is te vinden op de website van school. Of via de Portal Middelbare.School.

Ouderlijk gezag – één ouder heeft het gezag

Deze ouder heeft de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van “gewichtige aangelegenheden die het minderjarige kind betreffen”.  Als de ouder die het gezag heeft de andere ouder niet informeert, heeft de school een zelfstandige informatieplicht. Voorwaarde hiervoor is wel dat de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, zelf bij de school om informatie vraagt.

Uitzonderingen zijn;

  • Een rechterlijke beschikking waarin is bepaald dat het recht op informatie aan de ouders is beperkt;
  • Beroepsgeheim, dus als de informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt;
  • Als de informatieverstrekking niet in belang is van het kind.

 

Ouderlijk gezag – beide ouders hebben het gezag

Beide ouders geven hun adresgegevens door aan de school, zodat de school ervoor kan zorgen dat beide ouders dezelfde schriftelijke informatie krijgen. (zie art. 1:377 Burgerlijk Wetboek)

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen