Close
23 juli 2022

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Het College van Bestuur van de Willem van Oranje Scholengroep heeft als uitgangspunt dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen en dat er geen medische handelingen worden verricht door medewerkers.

Leerkrachten en ondersteunend personeel op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn, die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten en ondersteunend personeel soms het verzoek van ouders of verzorgers om de leerling door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen.

En een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van schoolpersoneel gevraagd als het bijvoorbeeld gaat om het toedienen van een injectie, het prikken van bloedsuiker, etc.

Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Personeelsleden en schoolleiding moeten zich realiseren dat zij voor foute handelingen of vergissingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarom heeft Willem van Oranje Scholengroep bovenstaand uitgangspunt.

Het protocol is bedoeld als leidraad voor het College van Bestuur, directie en medewerkers op scholen maar ook om ouders/verzorgers en/of leerlingen duidelijkheid te geven. Het protocol voorziet in richtlijnen waarbij voor alle betrokken partijen de beste voorwaarden worden georganiseerd, maar in de praktijk zal bij spoedgevallen altijd een afweging tussen protocollaire en pragmatische zaken moeten plaatsvinden.
In de bijlagen bij dit protocol zijn formats opgenomen voor toestemmingsformulieren. Scholen kunnen deze ter ondertekening voorleggen aan ouders/verzorgers en/of de leerling.
Meer informatie hierover vindt u in het Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking.

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen