Close
23 december 2022

Procedure schorsing en verwijdering

Bekijk dit fotoalbum in de portal

MET Praktijkonderwijs hecht veel waarde aan de veiligheid van de leerlingen. Door middel van de persoonlijke coachstructuur is het mogelijk om de leerlingen nauwlettend te volgen. Door middel van preventie wil de school invloed uitoefenen op de sociale veiligheid. Soms komt het voor dat de leerling zichzelf niet voldoende kan reguleren. De school treft in zo’n situatie eerst een aantal (ortho-) pedagogische maatregelen om de leerling én de docent te ondersteunen. De ouders worden hierbij betrokken. Wanneer deze maatregelen echter niet voldoende effect hebben, zal de school in bepaalde situaties overgaan tot een kortdurende schorsing en in het uiterste geval wordt de procedure schorsing en verwijdering ingezet. Dit zal altijd in overleg gebeuren met de leerling en de ouders, zo nodig met de ambtenaar leerplicht van de betrokken gemeente. De procedure kunt u opvragen bij de administratie.

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen