Close
23 juli 2022

Privacy

Bekijk dit fotoalbum in de portal

MET Praktijkonderwijs heeft diverse documenten vastgesteld die betrekking hebben op AVG-wetgeving en privacy. Deze documenten zijn te vinden op de website van onze scholengroep.
Aan het begin van elk cursusjaar wordt een ouder en/of leerling toestemming gevraagd conform de vigerende AVG-richtlijnen. Ouders en/of leerlingen kunnen op ieder moment de toestemming voor gebruik van beeldmateriaal herzien.
Docentenbegeleiders maken soms filmopnames en gebruiken deze beelden tijdens de nabespreking van een les en alleen binnen onze school. De beelden worden ook alleen vertoond aan en besproken met de betreffende docent. Leraren in opleiding (stagiaires) maken soms ook filmopnames tijdens de les in het kader van hun studie. Deze beelden worden bij de lerarenopleiding vertoond en besproken en daarna vernietigd. Mocht er in de klas van uw zoon of dochter zijn gefilmd en u heeft bezwaar tegen vertoning, kunt u dit bij de betreffende docent aangeven. Dit stukje tekst dus elders laten vervallen.
De schoolleiding kan eenzijdig besluiten om in overleg of samen met de politie de kluisjes van leerlingen te onderzoeken. Dit onderzoek vindt, als veiligheidsmaatregel, plaats bij concrete signalen (bijvoorbeeld: vuurwerk, wapens, alcohol, drugs, diefstal). De schoolleiding besluit dan om één of meerdere kluisjes te openen en te onderzoeken. De leerling wordt (na afloop van dit onderzoek) hierover geïnformeerd.

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen