Close
23 december 2022

Mediawijsheid en mobiele telefoons

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Onze school bereidt leerlingen voor op de samenleving op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Mobiele telefoon en gebruik van Social Media zijn van deze tijd. Als school kiezen we ervoor om de leerlingen met de sociale media te leren omgaan. Mediawijsheid krijgt daarom meer aandacht in ons lesprogramma. Dit omvat de kennis en vaardigheden die nodig zijn om kritisch en bewust om te gaan met de moderne media. We willen de leerlingen stimuleren de voordelen van internet, sociale media en mobiele telefoons te benutten, maar ook de nadelen en gevaren bespreekbaar maken. Er zijn dus ook afspraken over zaken die niet kunnen of mogen: foto’s of films maken van leerlingen en personeel zonder toestemming is bijvoorbeeld verboden.

Bij de start van de lessen worden mobiele telefoons door de leerlingen uitgezet en in de kluisjes of in speciaal daarvoor bestemde zakken in het leslokaal opgeborgen. Docenten kunnen toestemming geven om een telefoon t.b.v. de les te gebruiken: b.v. voor opzoekopdrachten, agenda- en afsprakenbeheer. Daarbij staat het geluid uit. Als leerlingen zich niet aan de gemaakte afspraken houden, wordt de telefoon in beslag genomen en aan het eind van de lesdag teruggegeven. Bij herhaling of ernstige overtredingen worden in overleg met de ouders maatregelen op maat genomen. Wij rekenen op uw begrip en medewerking!

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen