Close
26 augustus 2020

Kwaliteitszorg

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Wanneer de jongere naar Met Praktijkonderwijs komt, ontstaat een verwachting bij alle betrokkenen. Aan het einde van het fase 2 zal de school terugkijken naar de ontwikkeling van de leerling. Samen met de ouders, de school en de leerling wordt opnieuw een verwachting uitgesproken over de toekomst. De interesse, de affiniteit en de mogelijkheden van de jongere zijn dan beter in beeld. Met deze bijgestelde verwachting streven we naar een passende leerroute in de bovenbouw, waarbij de leerling zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor zijn eigen lesprogramma. Passie en motivatie staan daarbij centraal. Het streven is om met deze realistisch geformuleerde verwachting de volgende  leerfasen te doorlopen en af te ronden met een erkend diploma aangevuld met de Boris praktijkverklaringen en branchecertificaten waarmee de leerling zich nader kan profileren. 

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen