Close
26 augustus 2020

Klachtenregeling

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Overal waar mensen samenwerken, kan er iets fout lopen, ook op school. Degenen die zich het slachtoffer
voelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen dat als klacht beschouwen. De school is voor
haar klachtenregeling aangesloten bij KOMM, regio west. We gaan ervan uit dat u met deze klachten in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de directie van de school of bij het bevoegd gezag: stichting voor Praktijkonderwijs in de Langstraat. De school heeft intern vertrouwenspersonen: mevrouw Pien van Noorden-Burg en de heer Stijn Vugts. Als extern vertrouwenspersoon werken wij met Dhr. Roy Ploegmakers van vertrouwenswerk.nl. De volledige klachtenregeling is op navraag beschikbaar.

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen