Close
26 augustus 2020

Huiselijk geweld

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Als er een vermoeden bestaat  dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, te vinden op de website van het Nederlands Jeugd Instituut 
http://www.nji.nl/nl/Publicaties-Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-Kindermishandeling-in-het-voortgezet-onderwijs.html  

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen