Close
7 oktober 2021

Digitale redzaamheid

Bekijk dit fotoalbum in de portal

De opdracht van praktijkonderwijs is om leerlingen zelfredzaam te maken op het gebied van wonen, werken, vrije tijdsbesteding en burgerschap. We leven inmiddels in een digitale wereld, waarbinnen hoge eisen worden gesteld aan digitale vaardigheden.  
We kunnen de mogelijkheden van deze digitale wereld benutten. Leerlingen zijn gewend om met tablets, laptops of telefoons om te gaan. (Bewegende-) beelden spreken de leerlingen aan. Dit biedt mogelijkheden voor instructie, bij maatwerk en bij keuzes. Graag zouden we willen dat alle leerlingen beschikken over een eigen laptop. Digitalisering is een regulier onderdeel van het lesprogramma geworden. 
Voor verschillende lessen heeft een leerling een laptop nodig. U kunt een laptop kopen of huren. Voor de koop of huur van een laptop zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company. Misschien heeft u zelf een laptop die uw zoon/dochter dagelijks mee naar school kan nemen. Op onze website kunt u lezen aan welke eisen deze moet voldoen.  Elke leerling brengt zijn laptop vervolgens mee naar school.  
 
De school kan ouders wettelijk niet verplichten een laptop aan te schaffen. In het geval dat ouders niet overgaan tot de aanschaf, zal de school ervoor zorgen dat de leerlingen in de les een alternatief hebben en dus de lessen kunnen volgen.  

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen