Close
23 december 2022

Betrokkenheid ouders en leerlingen

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Onder begeleiding van de coach bereidt de leerling elk kwartaal een presentatie voor. De inhoud van deze presentatie wordt bepaald in overleg met de coach. Deze zorgt ervoor dat de presentatie aansluit bij de interesse van de leerling en het voorafgaande leerproces. Graag zien we de ouders/verzorgers en familieleden bij zo’n presentatie! Zo kunnen zij zien waartoe hun zoon/dochter in staat is en vooral hoe deze groeit in zijn/haar mogelijkheden. Het enthousiasme van de ouders wordt zeer op prijs gesteld. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling. Ook zij willen graag dat hun zoon of dochter straks kans maakt op een passende baan.

Minimaal 2x per jaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor deelname aan een coachgesprek met de leerling en de coach. De voortgang van de leerstof en de ontwikkeling van de leerling staat hierbij centraal

De leerling ontvangt 2 keer per jaar een rapport. Hierin wordt de ontwikkeling zichtbaar gemaakt van het gedrag en werkhouding (sociale vaardigheden) en de vorderingen op de theorie-, praktijkvakken en stages. Dit doen we in gesprek met de jongere én de ouders, zodat er gelegenheid is om uitleg te geven en om elkaar te bevragen. De voortgang is thuis te volgen in het volgsysteem Presentis. Presentis is ook als app te gebruiken. Via de app kan het rooster, voortgang op stage, cijfers, afwezigheid, leerdoelen en portfolio gevolgd worden. Het portfolio is bedoeld om bewijzen als foto’s, filmpjes en documenten op te slaan. Het portfolio kan vervolgens worden uitgeprint als bewijsmap van alle opdrachten waar de leerling trots op is. Zowel de leerlingen als ouders krijgen specifieke inloggegevens om de app te gebruiken.

Elk kwartaal wordt afgesloten met een beoordeling en een presentatie van de leerling. Vanaf fase 4 wordt de stage meer leidend. In fase 4 geven de leerlingen 2 presentaties over de ontwikkelingen op school en de verschillende stages. In fase 5 wordt 1 eindpresentatie gegeven waarin de totale ontwikkeling in de schoolloopbaan centraal staat.
Er wordt veel aandacht besteed aan de evaluatie van deze presentaties. Wanneer er geen presentatie gehouden wordt, is het niet mogelijk om naar de volgende leerfase door te stromen.

Tijdens deze presentatieweek wordt op donderdag en vrijdag de komende periode voorbereid. Er kunnen excursies worden ingepland. De laatste periode zullen deze 2 dagen worden gevuld met deelname aan kunstprojecten (CKV) binnen Waalwijk. De werkstukken worden tentoongesteld of worden uitgevoerd op de laatste schooldag.

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen