Close
26 augustus 2020

Adressen

Bekijk dit fotoalbum in de portal

Hulpverlening MEE: www.meebrabant-noord.nl of 0416-675500

Centrum voor Jeugd en Gezin: Gratis bereikbaar tussen 13.00 en 17.00 uur: 0800-3656565
Balade 8 5142 WX Waalwijk of www.jeugdengezinwaalwijk.nl

Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl of info@owinsp.nl of bel 0800-8051

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Voor klachtmeldingen seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig geweld belt u met: 0900-1113111 Klachtencommissie stichting KOMM: mw. van Hezewijk: 0885073888

Vanaf 1 augustus 2021 zal mw. van Hezewijk vervangen worden door mw. de Waal en hr. Ploegmakers.

Bekijk deze pagina in de portal
Deel deze post met anderen